Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy klientów Zielona Miłość Fotografia że:

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Waszych danych osobowych jest Zielona Miłość Fotografia Kamil Strajch
NIP 665 25 99 428   ul Piłsudskiegi 22A/8 62-500 Konin

2. Dane kontaktowe: Możecie skontaktować się ze mną pocztą tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres kontakt@zielonamilosc.pl), poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na mojej stronie internetowej pod adresem https://zielonamilosc.pl/kontakt, bądź telefonicznie pod numerem tel. + 48 665 265 204

3. Sposoby przetwarzania: Wasz wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przeze mnie przetwarzany. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,

b) umieszczenie fotografii w galerii online, o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,

c) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

4.Cele i podstawy przetwarzania:

a) przede wszystkim Wasze dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przeze mnie usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),

b) w przypadku wyrażenia zgody w § 7 umowy, Wasz wizerunek będzie przeze mnie przetwarzany w celu promocji mojej twórczości (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),

c) przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, o której mowa w § 4 umowy, co stanowi realizację mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

5.Odbiorcy danych osobowych: 

a) W przypadku gdy wyraziliście zgodę na wykorzystanie Waszego wizerunku w § 7 umowy, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę w § 7 umowy wyrażacie jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,

b) dostęp do Waszych danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów.

6. Okres przechowywania danych osobowych: Wasze dane osobowe będę przechowywał przez okres świadczonej przeze mnie usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

7. Wasze uprawnienia Jako podmioty, których dane przetwarzam posiadacie szereg uprawnień, a są nimi:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych, d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: https://uodo.gov.pl). 

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

a) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania o której mowa w umowie na realizację usługi fotograficznej,

b) wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji mojej twórczości jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu

Zielona Miłość Fotografia

Kamil Strajch